momentálne ste na stránke: 

ANTON BERNOLÁK   
 
 
 

:: menu  

 

:: reklama  

 

Anton Bernolák (1762 -1813)
Anton Bernolák Narodil sa 1. októbra v roku 1762 v Slanici na Orave. Aj keby ste sa snažili túto dedinku nájsť, dnes to je nemožné. Pri výstavbe Oravskej priehrady totiž padla za obeť. Anton Bernolák bol učenlivým a chváleným študentom. Študoval filozofiu v Trnave hneď po ukončení strednej školy v Bratislave. Už tvtedy sa prejavil ako schopný jazykovedec. Ovládal niekoľko jazykov, medzi inými latinčinu, maďarčinu a nemčinu, ktoré používal azda najviac. Už vtedy tiež prejavoval snahy, aby Slováci používali svoju reč a hodlali si ju zachovať a rozširovať. Lebo len tak je možné zachovať ju pre budúce generácie a neskôr vytvoriť silný štát s vlastným jazykom. Po Bratislave študoval teológiu až vo Viedni. Za kňaza ho vysvätili 17. augusta 1787. Ako kaplán pôsobil v obci Bernolákovo. Počas tohto pôsobenia stačil vytvoriť niekoľko svojich diel a získal si miestne obyvateľstvo. Medzi tie diela patrí napríklad Grammatica slavica (Slovenská gramatika). V roku 1971 odchádza, pretože získal miesto tajomníka samotného arcibiskupa v Trnave. Okrem toho však zastával aj niekoľko funkcií spojených s tlačou a slovom. V Bratislave v roku 1787 vyšlo jeho významné jazykovedné dielo Dissertatio philologico-critica de litteris Slavorum (Filologicko-kritická rozprava o slovanských písmenách), kde sa snažil Bernolák ustáliť spisovnú podobu slovenskej reči. V roku 1791 vyšlo dielo Etymologia vocum slavicarum (Etymológia slovenských slov)

Farárom sa stal v roku 1797 a dva roky neskôr dekanom v Nových Zámkoch kde pôsobil aj ako učiteľ náboženstva. Zomiera v roku 1813 presne 15. januára podvečer na srdcový efekt. Jeho absolútne najvýznamnejším dielom však pre tú dobu bol slovník, vychádzajúci v šiestich zväzkoch, ktorý sa vydania dočkal až po jeho smrti vďaka Jurajoci Palkovičovi. Dielo nieslo názov Slowár slowenskí, česko-laťinsko-německo-uherskí vyšlo v 6 zväzkoch až 12 rokov po jeho smrti.

Génius svojej doby Anton Bernolák, jeho snaha a zápal dokázali nemožné. Prvý uzákonený spisovný jazyk v roku 1787, práve Bernolákov slovenský jazyk, bol významným krokom k národnému uvedomeniu Slovákov. Bernolákovština tvorila prvý spisovný jazyk pre celý národ. Tento jazyk sa tak stal jazykom pre učencov, pre cirkev a literatúru, čím značne posilnil Slovenský národ. Bolo však tiež ambiciózne aj riskantné tvoriť a obhajovať jazyk slovenský, keď maďarská časť Uhorska nerada videla silnejúce národné uvedomenie severného Uhorska – Slovenska. Po Rakúsko Uhorskom vyrovnaní, kedy nastala tvrdá maďarizácia, vraj zjednotenie krajiny jazykom, neprestali Slováci používať svoj jazyk a dokonca samotný synovec Antona Bernoláka Andrej Radlinský konal. Stal sa spoluzakladateľom Spolku Svätého Vojtecha, ktorý má dnes na väčšine Slovenska svoje pobočky. Stalo sa tak v roku 1869. Spolok vydával vo veľkom náboženskú literatúru, katolícke noviny, spevníky, biblie a modlitebné knižky, knihy a učebnice, a ako inak - v slovenčine!
Slovenské ucené tovarišstvo vzniklo po uzákonení spisovnej slovenčiny a súviselo so šírením jazyka a literatúry písanej v tomto jazyku medzi ľudí. Medzi tých, ktorí boli nasledovateľmi a podporovateľmi jeho jazyka boli taktiež národní buditelia ako Juraj Dándly, Ján Hollý, Bajza, Rudnay a neskôr aj Hamuliak. Všetko toto okolo Antona Bernoláka a bernolákovštiny poskytlo priestor a pôdu neskôr pre ešte silnejšie pôsobenie ďalšej podobne fungujúcej skupiny okolo Ľudovíta Štúra, hurbana a Hodžu.

 

© 2010 - Pôvodne vytvoril server Cestovanie.biz, od 2011 správca L222 - všetky práva vyhradené na fotografie, materiál a dizajn - privacy policy
Cestopisy: Portoriko, Miami, Kapverdy, Stockholm, Utrecht, Hainburg, Londýn, Čadca, Komárno, Trenčín, Benátky,  - Zábava: Slovenčiny.Com, Zaujímavosti.net