momentálne ste na stránke: 

KULTÚRNE PAMIATKY   
 
 
 

:: menu  

 

:: reklama  

 

Kultúrne pamiatky
Celkovo má súčasné Bernolákovo 5 kultúrnych pamiatok chránených zákonom. Okrem nich však obec disponuje viacerými inými zaujímavými miestami, a aj tieto sopmenuté majú svoj historický aj spoločenský význam.
Anton Bernolák
Anton Bernolák a jeho pomník
Pomník, ktorý pripomína pôsobenie tohto významného slovenského buditeľa v rokoch 1787 až 1791 v obci je z bronzu na tmavom podstavci. Jeho autorom bol akademický sochár Frico Motoška. Odhalili ho v roku 1937 10. októbra na miestnych oslavách, pri ktorých boli prizvaní aj politickí funkcionári. Busta Antona Bernoláka sa nachádza na pozemku pred miestnou farou, v tesnej blízkosti kostola. Na pomníku má z predu vyrytý text: "Milá je naša reč slovenská..."
GPS: +48° 11' 58.30", +17° 17' 24.12"

Kaštieľ Esterházyiovcov
Miestna významná stavba, ktorá v súčasnosti žiaľ pustne, bola postavená v rozmedzí rokov 1714 až 1722. Postavili ho členovia rodu Esterházyiovcov ako svoje sídlo a neraz bolo miesto miestom stretnutia kráľovských návštev, návštev iných grófov a tiež miestom realizácie rôznych hospodárskych plánov. Stavba postavená do písmena U mala svoj dvor, ktorý uzatvárala brána bohato zdobenej kováčskej práce. Vo vnútri sa nachádza dvojité schodisko prechádzajúce do spoločného. Dnes budova kedysi veľkého významu a bohatstva pustne ako vyrabovaná a zoslabnutá, so síce zrekonštruovanou strechou ale zanedbanými akýmikoľvek ďalšími krokmi.Kaštieľ Esterházyovcov Areál okolo má v prenájme spoločnosť spravujúca golfové ihrisko. To je vybudované na mieste bývalého rozľahlého parku so vzácnymi drevinami. Súkromná firma kaštieľ používa ako skladisko reklám, náradia a podobne. Vstup do stavby je zadebnený a okna sú zahlobené doskami. Náhľad dnu a prechádzanie sa po stavbe je zážitkom, kde si len pomocou predstáv dokážete dokresliť, aké krásne mohlo toto miesto, táto gotická stavba byť. Viac o tomto kaštieli spolu s fotografiami si môžete pozrieť v samostatnej sekcii kaštieľa na týchto stránkach.
GPS: +48° 12' 5.60", +17° 17' 13.14"

Kaplnka sv. Anny
Stavba, ktorá sa začala v blízkosti rokov po stavbe miestneho kaštieľa bola taktiež postavená grófom Esterházyim a to presne v roku 1724. Unikla však tak veľkému rabovaniu azda pre fakt, že ide o náboženské miesto. Ide rovnako o gotickú stavbu, rovnako ako je kaštieľ. Má bohatú výzdobu a v sebe osadené predmety. Polygónny pôdorys má podlhovasté presbytórum. Kupola prekrýva celú plochu kaplnky. Kaplnka nezostáva zatvorená. Menšie náboženské obrady sa v nej odohrávajú aj dnes.

Kostol svätého Štefana (Uhorského kráľa sv. Štefana) Kostol svätého Štefana (Uhorského kráľa sv. Štefana)
Kostol svätého Štefana ako najvyššia budova v obci je viditeľný z ďaleka. Preto ani cesta k nemu nie je nijak komplikovaná. V jeho blízkosti sa nachádza viacero pekne udržiavaných domov a záhrad. Kostol je najstaršou kultúrnou pamiatkou v obci pochádzajúcou zo 14. storočia. Aj keď by sme budovu mohli určiť do gotického slohu, predsa len existujú názory, ktoré hovoria o možnosti, že súčasný kostol vznikol gotickou prestavbou pôvodného románskeho kostola. Svedčí o tom niekoľko architektonických prvkov, ktoré môžu znamenať plynulý prechod staviteľov z iných zaučených techník stavby a výzdoby. Ďalšej prestavby sa kostol dočkal vďaka Esterházyiovcom v priebehu rokov 1764 až 1773. Kamenná románska krstiteľnica sa vtedy odstránila a premiestnila k fare. Pristaval sa tiež kaplnka. Presbytérium má gotickú rebrovitú klenbu riešenú do krížov. Bola pristavaná veža a nová krstiteľnica. Azda najvzácnejším predmetom je zlatý kalich z roku 1666 nesmiernej hodnoty. Fasádu kostola z vonka podopierajú dva oporné piliere z každej strany.
GPS: +48° 11' 58.14", +17° 17' 23.28"

Mariánsky stĺp Stĺp hanby
Obec mala svoj stĺp hanby. Nevedno, či na neho priviazali mnohých, či len pár. Vieme však, že sa k nemu priväzovali opilci, čarodejnice, klebetnice, zlodeji a rôzni vreckári. Zachoval sa nám do dnes a nájsť ho je možné v neprístupnom mieste v blízkosti kostola. Pochádza s najväčšou pravdepodobnosťou zo 17. storočia. Kamenný valcovitý stĺp má hore kamennú guľu a otvor, kadiaľ možno viselo lano, alebo boli upevnené reťaze. Stĺp je vysoký asi dva a pol metra a je zastavaný pevne v zemi. Miesto, kde stál pôvodne bolo v blízkosti kaštieľa. Tam totiž sídlilo viacero úradných budov v blízkosti grófstva a samozrejme aj súd, ktorý mohol rozhodnúť o treste a uviazaní obžalovaného na hanbu.

Mariánsky „morový“ stĺp
Medzi pamiatky môžeme tiež zaradiť morový stĺp stojaci pred kaštieľom Esterházyiovcov. Morový stĺp bol postavený na pamiatku obetiam morovej epidémie, ktorá si v obci vyžiadala mnoho obetí. Pochádza z rúk majstra Ľ. Godeho rovnako, ako mnohé sochy, ktoré kedysi zdobili miestny park. Stĺp pochádzaj z rokov 1750-1760. Zachoval sa nám ako jeden z mála svedkov slávy a krás kaštieľa, keď sa v ňom ešte konali bály a tanečné večierky smotánky.

Várdomb a vodárenská veža
Kríž Na vrchu Várdomb sa udialo niekoľko historických udalostí. Stál tu starý hrad, Nemci tu počas II. svetovej vojny mali rozložené protilietadlové delá a z čias ešte prvej republiky tu stojí vodárenská veža. Dnes ide o historickú pamiatku. Vodárenskú vežu vybudovali pre potreby prívodu vody do kaštieľa a centrum obce. Vodu pritom veža čerpala z potoka Čierna voda.

Božie muky
Božie muky, kríže, alebo malé pomníky postavené často ľuďmi na uctenie si Boha, ako prejav vďaky, alebo... stavali ľudia v rôznych kútoch Slovenska. V Bernolákove nájdeme celkom tri Božie Muky. Jednu na hlavnej ulici, v podobe kríža na podstavci v Hlbokej ulici alebo na Trnavskej ulici. Všetky tri sú po rekonštrukcii, ktorá im zásadne vrátila život.

 

© 2010 - Pôvodne vytvoril server Cestovanie.biz, od 2011 správca L222 - všetky práva vyhradené na fotografie, materiál a dizajn - privacy policy
Cestopisy: Portoriko, Miami, Kapverdy, Stockholm, Utrecht, Hainburg, Londýn, Čadca, Komárno, Trenčín, Benátky,  - Zábava: Slovenčiny.Com, Zaujímavosti.net