momentálne ste na stránke: 

BUDOVY V OBCI   
 
 
 

:: menu  

 

:: reklama  

 

Bernolákovo
Obec sa skladá z kultúrnych a historických pamiatok, plôch a ako inak, klasických obydlí a budov. A hovoriť o obci a nespomenúť dôležité budovy, by nebolo správne. Preto nechýbajú aj krátke popisy k niektorým z budov.

Bernolákovo obecný úrad Budova obecného úradu
Bola postavená v rokoch 1940 a 1941. Od výstavby sa dočkala viac krát rekonštrukcie. Venovala sa pozornosť najmä zmenám interiéru, prestavbe a dnes sa na obecnom úrade nachádza svadobná miestnosť, ktorá tiež môže plniť funkciu spoločenskej miestnosti pre určité druhy udalostí. Pred obecným úradom je dostatočné miesto pre parkovanie. Pri dverách je tabuľa s oznamom.

Budova kultúrneho domu
Budova kultúrneho domu slúžila občasne avšak po rok 2000 ako kino. Pre finančné dôvody však nebolo možné ďalej pokračovať v prevádzke kina a tak ho v marci spomínaného roku museli uzatvoriť. Kultúrny domV posledných rokoch je teda kultúrny dom skôr miesto stretávok, miesto výstav ale tiež pôsobisko mnohých detských krúžkov v obci. Napríklad výtvarný krúžok, alebo krúžok moderných tancov, ktorý začal svoju funkciu práve v období, kedy sa domu kultúry zrušila prevádzka kina. Ďalší krúžok šikovných rúk vystavuje svoje výrobky a produkty svojho snaženia v kultúrnom dome pred Vianocami, počas iných výstav ale aj pri rôznych ďalších príležitostiach.

Kaštiel Esterházyiovcov
Kaštieľ, ktorý stojí v obci Bernolákovo mal niekoľko krát smolu vo svojej existencii a vždy sa dokázal postaviť opäť na nohy, hoci dnes však je z neho len chátrajúca stavba. Postavili ho v 18. storočí. V tomto čase už takmer celkom zanikol miestny hrad Čeklíš a prebiehajúci rozkvet architektúry si žiadal vybudovať panské sídlo. Po miestnom hrade zostalo len veľmi málo. Ten postavili asi v 13. storočí. Táto stredoveká stavba padla za obeť v období povstania Františka Rákocziho. Kaštieľ vybudoval známy rod Esterházyovcov medzi rokmi 1714 až 1722. Na jeho stavbe sa podieľal rakúsky architekt Johan B. Fischer z Erlachu.

Kostol svätého Štefana
Kostol svätého Štefana ako najvyššia budova v obci je viditeľný z ďaleka. Preto ani cesta k nemu nie je nijak komplikovaná. V jeho blízkosti sa nachádza viacero pekne udržiavaných domov a záhrad. Kostol je najstaršou kultúrnou pamiatkou v obci pochádzajúcou zo 14. storočia. Aj keď by sme budovu mohli určiť do gotického slohu, predsa len existujú názory, ktoré hovoria o možnosti, že súčasný kostol vznikol gotickou prestavbou pôvodného románskeho kostola.

Svedčí o tom niekoľko architektonických prvkov, ktoré môžu znamenať plynulý prechod staviteľov z iných zaučených techník stavby a výzdoby. Ďalšej prestavby sa kostol dočkal vďaka Esterházyiovcom v priebehu rokov 1764 až 1773.

Kostol Svätého Štefana Kostol Svätého Štefana

 

© 2010 - Pôvodne vytvoril server Cestovanie.biz, od 2011 správca L222 - všetky práva vyhradené na fotografie, materiál a dizajn - privacy policy
Cestopisy: Portoriko, Miami, Kapverdy, Stockholm, Utrecht, Hainburg, Londýn, Čadca, Komárno, Trenčín, Benátky,  - Zábava: Slovenčiny.Com, Zaujímavosti.net